Systemisch werken én evidence based benadering van psychische problemen

Dit tweede en laatste specialistische blok van de opleiding tot NVRG Systeemtherapeut (ST) verbindt alles wat je tot nu toe geleerd hebt over systemisch werken met de dagelijkse praktijk, waarin protocollen en richtlijnen worden toegepast. Benieuwd hoe je je systemische opleiding hierin toe kan passen?

In dit deel van de opleiding staat het werken met mensen centraal bij wie zich psychopathologische symptomen voordoen. De nadruk ligt op de samenhang tussen ontwikkelingspsychopathologische verschijnselen van mensen, de fase waarin de persoon of echtpaar zich bevindt en specifieke gezinsconstellaties. Dit specialistische blok bouwt voort op de in de basiscursus en het vorige specialistische blok opgedane kennis, vanwege het geïntegreerde karakter van de opleiding. 

Psychopathologie & systeem

Je leert psychopathologie van kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen te herkennen en in de gezinscontext te plaatsen: de én – én benadering. De interactie tussen deze twee beschrijvingen van de psychologische werkelijkheid staat continu in de aandacht. Het doel is vanuit de samenhang tussen taxatie van de inhoud van de last én interactietypologie te leren kiezen voor een directe of indirecte therapeutische benadering.

Hierbij wordt gewerkt met protocollen en richtlijnen en andere interventies die zoveel als mogelijk evidence based zijn. Specifieke gezinsconstellaties en ouder- en gezinsomstandigheden zoals Echtscheiding, het Nieuwe Stief Gezin, Pleeg- en Adoptief gezin, Zelfde-sekse ouders, Psychische problemen van ouders (KOPP-problemen), Alcohol en drugsproblemen, Verlies en rouw, Incest en Seksueel misbruik, komen aan bod. Je leert in het werken met de ‘en-en’ benadering om toe te passen wat je in de opleiding hebt geleerd, zoals het werken met het genogram, narratieve en oplossingsgerichte interventies, intergenerationele aspecten, gezinsstructuur analyses en het gezinsfase stressoren model. 

Systemische consultatie

Er is specifieke aandacht voor het gebruiken van de richtlijn voor Systemische Consultatie. Wanneer de samenwerking in het hulpverleningssysteem volledig stagneert, kan Systemische Consultatie soms nog een kans bieden om de door de stagnatie ontstane schade voor alle partijen te beperken. Je leert over de te volgen richtlijn voor systemische consultatie bij gestagneerde behandeling.

Investering

De kosten voor dit specialistisch blok als onderdeel van de systeemopleiding zijn lager naarmate je direct voor meer blokken voldoet. Als je het blok los wil voldoen zijn de kosten €1606,50. Als je besluit direct ook het andere specialistisch blok (samen 13 lesdagen) te voldoen krijg je over deze beide blokken 5% korting. Voldoe je alle 4 de blokken ineens levert dit 10% korting op. De totale opleidingskosten voor de Systeemopleiding komen met deze 10% korting op €7673,40. Wat krijg je hiervoor?

  • 212 uur opleiding, kleinschalig, met individuele aandacht
  • veel literatuur, opdrachten en oefenmateriaal in een online leeromgeving
  • 35 dagen lunch, versnaperingen en drinken
  • een volledige, geïntegreerde opleiding vanuit een gefundeerd raamwerk
  • de optie losse blokken (volgordelijk) te doen én de mogelijkheid een totaalpakket af te nemen (10% korting).

Waar kan je nog meer rekening mee houden? Er is bijvoorbeeld een basisboek wat je zelf aan dient te schaffen en waarover we je op tijd informeren, kijk bij Opleiding systeemtherapie: Veelgestelde vragen.

Verder leren? 

Als je de basiscursus, het eerste specialistisch blok en dit laatste specialistische blok hebt doorlopen heb je de verplichte 212 uur opleiding gehad (Theoretisch Technische Cursus, TTC-ST wordt dit ook wel genoemd). 

Naast de verplichte reeksen supervisie is ook leertherapie een verplicht onderdeel voor het behalen van de NVRG registratie als systeemtherapeut. De NVRG biedt een lijst van erkende supervisoren en leertherapeuten. Ook bij ISP & meer bieden we erkende supervisie door meerdere supervisoren. Daarnaast is Jos Truijens leertherapeut.

Tot slot is een veelgehoorde wens na afronding van het theoretisch gedeelte intervisie te willen met collegae die ook zijn opgeleid bij ISP & meer. Soms ontstaan deze groepen vanuit de opleidingsgroep zelf, en anders kan je je bij ISP & meer ook aanmelden voor een intervisiegroep

Data

Eerstvolgende cursusGeplande cursus
6 maart 2024
27 maart 2024
17 april 2024
15 mei 2024
5 juni 2024
26 juni 2024
22 mei 2025
5 juni 2025
12 juni 2025
19 juni 2025
26 juni 2025
3 juli 2025

Meer informatie of afspraak inplannen?

Heb je vragen
over de cursus?

Wil je
inschrijven?

Scroll naar boven