Basis: Vervolgblok

Het vervolgblok van de basiscursus beslaat opnieuw 66 uur. Na het theoretisch fundament wat gelegd is in het inleidend blok ligt nu de nadruk op het therapeutisch systeem en het diagnosticeren, taxeren en ontwerpen van therapeutische interventies.

Truijens Interactie Model ©

In dit vervolgblok leer je de opgedane kennis toe te passen aan de hand van een metamodel, gericht op het gestructureerd ordenen van systemische concepten. Je leert gebruik te maken van het tweesporen model, een casus formulering en interventie model, en leert  een interactietypologie te hanteren. De interactietypologie is gebaseerd op de taxatie van de flexibiliteit van interacties, de communicatiestijl van het gezin, de taxatie van de veranderingsbereidheid van gezinsleden, de mogelijkheid gezinsleden tot verandering te motiveren en de keuze van het therapeutische doel.

Onderwerpen

Dit vervolgblok bouwt voort op de in het inleidend blok opgedane kennis, gezien het geïntegreerde karakter van de opleiding. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • Taxatie en motivatie
  • De contractfase
  • Verzamelen van informatie
  • Formuleren van hypothesen
  • Directe, congruente interventies bij interactietype I
  • Een “beweeg niet” benadering bij interactietype II
  • Indirecte, narratieve/metafore interventies bij interactietype III
  • Ongewone interventies bij interactietype III, waaronder Oplossing Gerichte therapie
  • Vergroten van basiskennis over de wetenschappelijke kanten van systemische psychotherapie

Investering

De kosten voor dit vervolgblok als onderdeel van de basiscursus bedragen €2530,-. Waar kan je nog meer rekening mee houden? Kijk bij Opleiding systeemtherapie: Veelgestelde vragen.

Verder leren? 

Als je het inleidend en vervolgblok hebt doorlopen heb je de basiscursus van 132 uur afgerond. Je kan vervolgens doorstromen naar de specialistische blokken Relaties onder druk en Systemisch werken met protocollen en richtlijnen in de kind & jeugd sector.

Vanaf het moment dat je 25 uur van het inleidend blok gehad hebt kan je bovendien starten met je supervisie. In supervisie kun je niet alleen extra leren door te reflecteren op de kennis en vaardigheden die je toepast, maar ook op je eigen persoonlijke stijl en de attitude die bij jou en de client past.  

Heb je vragen
over de cursus?

Wil je
inschrijven?

Scroll naar top