Basis: Inleidend blok

Het inleidend blok van de opleiding tot systeemtherapeut beslaat 66 uur. Hieronder kan je lezen welke onderdelen je kan verwachten in dit blok!

Inleiding systeemdenken

Je maakt kennis met verschillende concepten uit de systeemtheorie en het systeemdenken. Zo komt aan bod: de filosofie van het systeemdenken, systemisch denken in de partner-relatie en gezinstherapie, ontwikkelingen in het systeemdenken, belangrijkste systemische concepten en misverstanden over de systemische benadering. Ook wordt in dit blok het Truijens Therapeutisch Interactie Model (tTIM©) geïntroduceerd, als een metamodel om systemische concepten te ordenen. 

De organisatie van het gezin 

We gaan uit van drie kernmodellen gericht op herhalingsproces, structuur en betekenisgeving als kernvariabelen van de organisatie van interacties. Concepten vanuit het herhalinsgprocesmodel die je leert herkennen zijn recursieve loops, cycle, sequenties en regel. Het structuurmodel richt zich op de ongeschreven regels die bepalend zijn voor hoe de gezinsleden zich gedragen (afgrenzing, hiërarchie en conflicthantering). Het betekenisgevend model (meaningful system) tot slot richt zich op de premissen (belief system), etikettering, interpunctiegewoonten, mythen, narratieven, en constructen waarmee gezinsleden hun waarnemingen organiseren.

De horizontale dimensie

Ook leer je kijken naar gezinnen als sociaal systeem vanuit hun levensloop en het leven van alledag. Het ecologisch en levensfase stressorenmodel gaat uit van het denken in ontwikkelingsfasen en in een specifieke stresstheorie. Als antwoord op stressoren uit de omgeving of van binnenuit het gezin, moeten gezinsleden zichzelf anders gaan organiseren. Daardoor is er groei en ontwikkeling mogelijk. Klachten en symptomen kunnen gezien worden als een teken dat gezinsleden vastzitten en moeite hebben om zich anders te organiseren.

De verticale dimensie

Een sociaal systeem wordt niet alleen door ontwikkeling maar ook door stabiliteit gekenmerkt. Deze stabiliteit, het vermogen zichzelf te handhaven, schuilt niet alleen in het recursieve karakter van interacties, maar ook in de gezamenlijke ‘geschiedenis’ en ‘erfenis’ van gezinsleden. Het is het geheel aan opvattingen en verhalen waarmee gezinsleden definiëren wie ze zijn en hoe ze met elkaar hebben leren omgaan. In dit onderdeel komt met name de intergenerationele stroming aan bod (denk aan concepten zoals loyaliteit, geheimen en genogram).

Gender & culturele verschillen

Hiernaast wordt aandacht besteed aan vraagstukken met betrekking tot gender en culturele verschillen. Dat gebeurt overigens ook in de specialistische cursus Relaties onder druk, en gedurende de hele opleiding in oefeningen die we doen.

Wetenschap 

Het onderdeel Wetenschap is verplicht gesteld vanuit de NVRG. Centraal staat vergroten van basiskennis over de wetenschappelijke kanten van systemische psychotherapie. Doel is dat je in staat bent wetenschappelijke artikelen kritisch te lezen en te beoordelen op relevantie voor systemische psychotherapie.

Investering

De kosten voor dit inleidend blok als onderdeel van de basiscursus zijn lager naarmate je direct voor meer blokken voldoet. Als je het blok los wil voldoen zijn de kosten €2530. Als je besluit direct ook het vervolgblok te voldoen krijg je over deze beide blokken 5% korting. Voldoe je alle 4 de blokken ineens levert dit 10% korting op. De totale opleidingskosten voor de Systeemopleiding komen met deze 10% korting op €7308. Wat krijg je hiervoor?

  • 212 uur opleiding, kleinschalig, met individuele aandacht
  • veel literatuur, opdrachten en oefenmateriaal in een online leeromgeving
  • 35 dagen lunch, versnaperingen en drinken
  • een volledige, geïntegreerde opleiding vanuit een gefundeerd raamwerk
  • de optie losse blokken (volgordelijk) te doen én de mogelijkheid een totaalpakket af te nemen (10% korting).

Waar kan je nog meer rekening mee houden? Er is bijvoorbeeld een basisboek wat je zelf aan dient te schaffen en waarover we je op tijd informeren, kijk bij Opleiding systeemtherapie: Veelgestelde vragen.

Verder leren? 

Als je het inleidend blok hebt doorlopen kan je door met het vervolgblok, behorend tot de basiscursus van 132 uur afgerond. Je kan vervolgens doorstromen naar de specialistische blokken Relaties onder druk en Systemisch werken én evidence based benadering van psychische problemen.

Vanaf het moment dat je 25 uur van het inleidend blok gehad hebt kan je bovendien starten met je supervisie. In supervisie kun je niet alleen extra leren door te reflecteren op de kennis en vaardigheden die je toepast, maar ook op je eigen persoonlijke stijl en de attitude die bij jou en de client past.  

data

Lopende cursusGeplande cursus
31 augustus 2023
14 september 2023
28 september 2023
12 oktober 2023
26 oktober 2023
9 november 2023
23 november 2023
7 december 2023
21 december 2023
11 januari 2024
25 januari 2024 (wetenschapsdag I)
27 augustus 2024
10 september 2024
24 september 2024
8 oktober 2024
29 oktober 2024
5 november 2024
19 november 2024
3 december 2024
17 december 2024
14 januari 2025
28 januari (wetenschapsdag I)

Meer informatie of afspraak inplannen?

Heb je vragen
over de cursus?

Wil je
inschrijven?

Scroll naar boven