Relaties onder druk

In dit vervolg op de basiscursus hou je je bezig met relaties die onder druk staan. Dit kunnen partnerrelaties zijn, maar ook in andere relaties kan zoveel druk ontstaan dat er breuken of impasses dreigen. Hoe kan je dit goed signaleren, en hoe zet je het systemisch werken hierbij in?

In dit eerste specialistische blok ga je met onderstaande onderdelen aan de slag. Je doet kennis op over de theoretische achtergronden, en leert hoe je in praktijk kan omgaan met relaties die onder druk staan vanuit een interactionele benadering. Dit specialistisch blok bouwt voort op de in de basiscursus opgedane kennis, vanwege het geïntegreerde karakter van de opleiding. 

Conflicten

Tussen twee mensen die in het alledaagse leven met elkaar willen en/of moeten omgaan zal altijd de kans bestaan op meningsverschillen over dat wat ieder van hen waarneemt en ervaart. Je leert interacties analyseren en onderzoeken waarin mensen met meningsverschillen worden geconfronteerd. Het onderzoeken van door de meningsverschil en conflict gedomineerde interactiepatronen kan worden toegepast in verschillende contexten: de interactie tussen intieme partners, de ouder-kind interactie, de samenwerking tussen hulpvrager en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling of in nog grotere contexten van organisaties en instellingen.

Deze benadering is ook van toepassing op situaties in de hulpverlening zelf. Wanneer meningsverschillen tussen hulpvrager en hulpverlener door hun manier van met elkaar omgaan leiden tot verslechtering van de samenwerking tussen beiden, kan de hulpverlening dusdanig stagneren dat voortzetting ervan onmogelijk is. In de opleiding wordt aandacht besteed aan de factoren die de samenwerkingsrelatie positief of negatief kunnen beïnvloeden. Naast de therapeutische relatie komen dan de aan de therapeutische context gebonden factoren aan bod.

PARTNER-RELATIE THERAPIE

Tussen intieme partners onderling kan de druk oplopen. Partner-relatie therapie analyseert partner-relaties aan de hand van thema’s als: nabijheidregulatie, macht, collusie en gender. Tevens wordt de therapeutische context onderzocht aan de hand van het tweesporen model. Diagnostische modellen van Gottman en Scheinkman staan hierbij centraal. Er wordt geoefend met, al dan niet, protocollair aangereikte interventies.

Meervoudige systemen

Je analyseert problemen in de context van de behandeling, en bekijkt deze context als bestaande uit meervoudige systemen. Deze context is  groter en machtiger dan het gezinssysteem alleen! Ook verwijzers, eerdere hulpverleners, intakeprocedures, de tradities en rituelen van de behandelende organisaties, het team van de hulpverlener en een eventueel onduidelijke behandel planning kunnen een rol spelen. De behandelingscontext kan problemen creëren, instandhouden en gezinstherapeutische interventies neutraliseren. Je leert dit herkennen, ontleden en oefent ermee door dit toe te passen in je dagelijks werk!

Systemische consultatie

Wanneer de samenwerking in het hulpverleningssysteem volledig stagneert, kan Systemische Consultatie soms nog een kans bieden om de door de stagnatie ontstane schade voor alle partijen te beperken. De te volgen richtlijn voor systemische consultatie bij gestagneerde behandeling wordt behandeld in het tweede deel van de specialistische cursus: Systemisch werken én evidence based benadering van psychische problemen.

Investering

De kosten voor dit specialistisch blok als onderdeel van de systeemopleiding zijn lager naarmate je direct voor meer blokken voldoet. Als je het blok los wil voldoen zijn de kosten €1530. Als je besluit direct ook het andere specialistisch blok te voldoen (samen 13 lesdagen) krijg je over deze beide blokken 5% korting. Voldoe je alle 4 de blokken ineens levert dit 10% korting op. De totale opleidingskosten voor de Systeemopleiding komen met deze 10% korting op €7308. Wat krijg je hiervoor?

  • 212 uur opleiding, kleinschalig, met individuele aandacht
  • veel literatuur, opdrachten en oefenmateriaal in een online leeromgeving
  • 35 dagen lunch, versnaperingen en drinken
  • een volledige, geïntegreerde opleiding vanuit een gefundeerd raamwerk
  • de optie losse blokken (volgordelijk) te doen én de mogelijkheid een totaalpakket af te nemen (10% korting).

Waar kan je nog meer rekening mee houden? Er is bijvoorbeeld een basisboek wat je zelf aan dient te schaffen en waarover we je op tijd informeren, kijk bij Opleiding systeemtherapie: Veelgestelde vragen.   

VERDER LEREN? 

Als je de basiscursus en dit eerste specialistisch blok doorlopen hebt kan je doorstromen naar het laatste specialistische blok in je opleiding tot systeemtherapeut:  Systemisch werken én evidence based benadering van psychische problemen.

Vanaf het moment dat je 25 uur van het inleidend blok gehad hebt kan je bovendien starten met je supervisie. In supervisie kun je niet alleen extra leren door te reflecteren op de kennis en vaardigheden die je toepast, maar ook op je eigen persoonlijke stijl en de attitude die bij jou en de client past.  

data

Lopende cursusGeplande cursus
11 oktober 2023
1 november 2023
22 november 2023
13 december 2023
10 januari 2024
31 januari 2024
7 februari 2024
19 september 2024
3 oktober 2024
14 november 2024
12 december 2024
9 januari 2025
6 februari 2025
20 februari 2025

Meer informatie of afspraak inplannen?

Heb je vragen
over de cursus?

Wil je
inschrijven?

Scroll naar boven