Specialistisch: blok 1

Dit eerste specialistische blok van de opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Meervoudige systemen. De meervoudige systemen benadering analyseert problemen in de context van de behandeling. Deze context is groter en machtiger dan het gezinssysteem. Men kan denken aan: verwijzers, eerdere hulpverleners, intakeprocedures, de tradities en rituelen van de behandelende organisaties, het team van de hulpverlener en onduidelijke behandel planning. De behandelingscontext kan problemen creëren, instandhouden en gezinstherapeutische interventies neutraliseren.

Partner-relatie therapie. Partner-relatie therapie analyseert partner-relaties aan de hand van thema’s als: nabijheidregulatie, macht, collusie en gender. Tevens wordt de therapeutische context onderzocht aan de hand van het tweesporen model. Diagnostische modellen van Gottman en Scheinkman staan hierbij centraal. Er wordt geoefend met, al dan niet, protocollair aangereikte interventies.

Tussen twee mensen die in het alledaagse leven met elkaar willen en/of moeten omgaan zal altijd de kans bestaan op meningsverschillen over dat wat ieder van hen waarneemt en ervaart. In deze cursus wordt de manier van analyseren aangeleerd die gebruikt wordt bij het onderzoeken van interactiepatronen die zich voordoen wanneer twee mensen met meningsverschillen worden geconfronteerd (Gottman, 2011. The science of trust).

Het op deze manier onderzoeken van door de meningsverschil en conflict gedomineerde interactiepatronen kan worden toegepast in verschillende contexten: de interactie tussen intieme partners, de ouder-kind interactie, de samenwerking tussen hulpvrager en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling of in nog grotere contexten van organisaties en instellingen.

Deze benadering is ook van toepassing op situaties in de hulpverlening zelf. Wanneer meningsverschillen tussen hulpvrager en hulpverlener door hun manier van met elkaar omgaan leiden tot verslechtering van de samenwerking tussen beiden, kan de hulpverlening dusdanig stagneren dat voortzetting ervan onmogelijk is. In de cursus wordt aandacht besteed aan de factoren die de samenwerkingsrelatie positief of negatief kunnen beïnvloeden. Naast de therapeutische relatie komen dan de aan de therapeutische context gebonden factoren aan bod.

Wanneer de samenwerking in het hulpverleningssysteem volledig stagneert, kan Systemische Consultatie soms nog een kans bieden om de door de stagnatie ontstane schade voor alle partijen te beperken. De te volgen richtlijn voor systemische consultatie bij gestagneerde behandeling wordt behandeld in het tweede deel van de specialistische cursus: Systemische relatie- en gezinstherapie: Werken met protocollen en richtlijnen.

Neem voor meer informatie contact met ons op of vul hier het inschrijfformulier in als je je wil opgeven.