Opleiding ST

De opleiding tot Systeemtherapeut NVRG vereist het volgen van een Technisch-Theoretische Vorming (TTC, 212 uur). Het is een geïntegreerde opleiding, waarbij het opeenvolgend doorlopen van de blokken aanbeveling verdient vanwege het unieke gehanteerde metamodel (Het Tweesporenmodel van Boeckhorst & Truijens, 2002, 2013) dat in de basiscursus wordt geïntroduceerd. Deze volledige TTC omvat:

Het volgen van een TTC is een verplicht onderdeel in de opleiding tot NVRG Systeemtherapeut (ST), zie ook het Opleidingsreglement van de NVRG. Daarin is ook te vinden hoeveel uur supervisie en werkervaring nodig is om een registratie te verkrijgen.

De cursus is bij de NVRG geaccrediteerd onder nummer D 18011. Deze cursus is tevens een onderdeel van de Nascholing Opleiding Systemische Relatie- en Gezinstherapie met ID: 331595-587701 _ NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog/ NVO Orthopedagoog Generalist (OG). Nummers NVO/NIP van de aparte blokken zoals ze ook in PE online te vinden zijn en ook gelden voor de SKJ: inleiding_331595, vervolg_331692, specialistisch blok 1_331693, specialistisch blok 2_331694.

Opleiders
De opleiding wordt gegeven door Jos Truijens en Anna van der Meer. Gastdocenten kunnen incidenteel optreden.

Doelgroep
Psychiaters, artsen, pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers en SPV met een master diploma, die het lidmaatschap Systeemtherapeut (ST) van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie willen behalen. Deelnemers aan de cursus moeten werkzaam zijn in de Geestelijke Gezondheidszorg.

De cursussen staan ook open voor hen die deskundigheidsbevordering wensen.

Inhoud
De opleiding omvat:

  • inleiding in het systemisch denken
  • de systemische benadering van sociale systemen, zoals partnerrelaties, gezinnen en larger systems
  • kennismaking met verschillende systemische referentiekaders
  • systemisch leren observeren, analyseren en diagnosticeren
  • het werken met genogrammen
  • het leren creëren van een therapeutische context bij diverse typen problemen en interacties
  • training in systemische interventies
  • kennismaking met ‘wetenschap en systemische psychotherapie’

Meer weten en/of inschrijven?