Opleiding STW

De opleiding tot HBO SysteemTherapeutisch Werker (STW) NVRG vereist het volgen van een Technisch-Theoretische Vorming (TTV STW, 100 uur). Het betreft 14 dagen, waarvan 12 dagen van 7 uur, en 2 dagen van 8 uur. Dit maakt een totaal van 100 uur cursorisch onderwijs. Het betreft de volgende dagindeling in de 14 cursusdagen:

  • 12 dagen met de volgende tijden: 9.00-12.30 en 13.15-16.45 uur,
  • 2 dagen met de volgende tijden: 9.00-12.30 en 13.15-17.45 uur.

Deze opleiding van ISP & meer is erkend door de NVRG (nummer D19004) en geaccrediteerd bij de SKJ voor 160 punten onder nummer: SKJ203615. Voor het gehele overzicht aan te volgen onderdelen tot STW NVRG zie ook het Opleidingsreglement van de NVRG.

Daarnaast dienen cursisten rekening te houden met tijd die zij buiten de cursusdagen om zullen besteden aan het lezen van de literatuur, maken van opdrachten, voorbereiden van in te brengen casuïstiek, reflecties, het maken van een eigen genogram en het maken van toetsen. Tot slot notuleert men om de beurt een cursusdag, en bereidt iedereen eenmaal zelf een inbreng aan de groep voor aan de hand van gelezen literatuur of eigen casuïstiek die daarop aansluit. Dit komt op 6 uur per cursusdag gemiddeld aan voorbereidings- en opdrachtentijd.

Meer informatie over deze opleiding in company voor een team? Dat kan, al dan niet inclusief de verplichte groepssupervisie (24 uur) danwel individuele supervisie (12 uur) die nodig is om tot STW NVRG registratie te komen.

Opleider
De opleiding wordt gegeven door Anna van der Meer. Gastdocenten kunnen incidenteel optreden.

Doelgroep
Maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers, ambulant werkers, en andere mensen met een zorggerelateerde HBO vooropleiding, die het lidmaatschap als SysteemTherapeutisch Werker van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie willen behalen. Deelnemers aan de cursus moeten werkzaam zijn in de Geestelijke Gezondheidszorg.

De cursussen staan ook open voor hen die deskundigheidsbevordering wensen.

Inhoud

In het eerste deel staat de geschiedenis van de systeemtherapie centraal, is er aandacht voor een aantal basisbegrippen binnen de systeemtherapie en bekijken we de invloed van verschillende contexten en rasters op cliënten, interacties, therapeutische systemen en het vak. Ook worden vervolgens vier perspectieven nader belicht (het gezinsontwikkelingsperspectief, het communicatie, structurele en oplossingsgerichte perspectief) en wordt vanuit die perspectieven geoefend met systemische therapeutische vaardigheden, zoals: systemische taxatie, hypothesen ontwerpen, vragen stellen alsmede het uitvragen van en toewerken naar de door het systeem gewenste situatie en het hanteren van opdrachten en technieken daarbij om tot herkadering en verandering te kunnen komen. Er is altijd, en naarmate de opleiding vordert steeds meer, ruimte de geleerde theorie te koppelen aan eigen casuistiek en de eigen werksituatie.

Meer weten of inschrijven? Dat kan, we nemen vervolgens contact met je op.