Supervisie & Intervisie

Supervisie
Isp & meer biedt supervisie in het kader van je opleiding tot ST of STW voor de SKJ en NVRG. Individueel of in een groep volg je supervisie bij geregistreerd supervisoren. Ook voor Cognitief Gedragstherapeutisch Werkers bieden we supervisie, door een VGCT geregistreerde therapeut.

Naast een supervisiereeks in het kader van je opleiding is het ook mogelijk losse supervisiesessies af te spreken, bijvoorbeeld in kader van consultatie. Doel en verwachtingen worden vooraf goed besproken.

Afhankelijk van de context van je vraag kan de supervisie groepsgewijs op je werkplek plaatsvinden, of op locatie bij een van de supervisoren binnen beschikbare uren (Duivendrecht, Haarlem, Ede, Oosterbeek, Renkum, Elst of Driel). Meer informatie of opgeven?

Intervisie en werkbegeleiding
Uitwisselen van kennis en ervaring is van groot belang in de zorg, welzijn en het onderwijs. Sommige groepen draaien daarin geheel zelfstandig, en soms is procesbegeleiding prettig. We bieden in het kader van de SKJ, NVO en NVRG begeleide intervisie; op je eigen werkplek met collegae, of juist extern met andere professionals uit jouw zorggebied. Ook bieden we werkbegeleiding binnen die beroepsgroepen, wanneer dit binnen de werksituatie van de persoon niet goed te regelen is (bv aan ZZPers, of aan een medewerker bij wie geen systeemtherapeuten werkzaam zijn in de organisatie) en/of wanneer juist de blik van een buitenstaander gewenst is. Werkbegeleiding of intervisie binnen je vakgebied terwijl je als POHggz werkzaam bent bij een huisartspraktijk? Ook dat is mogelijk! Meer informatie?