Reacties

Opmerkingen van cursisten in de schriftelijke cursusevaluaties

“Dit is de eerste opleiding die ik voor mijn plezier doe en dit plezier is gebleven. Heb op een plezierige manier heel veel geleerd.”

‘Ik heb mega veel aan deze cursus gehad. Ik weet ik nu wat ik binnen het gezin aan het doen ben en welk doel ik heb in gesprekken’

“Prettige afwisseling in discussie, gewoon les krijgen, oefenen en video’s.”

Een perfecte samenhang van theorie en praktijk. Eindelijk ervaar ik echte handvatten om mijn werk met hele complexe gezinssystemen beter uit te voeren!’

“Voeding en inspiratie door docent was zeer de moeite waard.”

‘Het werk geeft me zoveel meer voldoening.’

“Oefenen van vaardigheden in de les is erg helpend om de interventietechnieken eigen te maken.”

 ‘Ik ervaar dat ik beter kan aansluiten bij de complexe systemen.’

“De sfeer in de groep helpt mij om te leren.”

‘Ik ben erg te spreken over de docent die met voorbeelden alle theoretische concepten tastbaar kon maken, goed en veel kon schakelen tussen theoretisch-filosofische vraagstukken en de weerbarstigheid van de praktijk. Er was voldoende afwisseling in lesmateriaal.’

“De nieuwe inzichten geven mij het plezier in mijn werk terug.”

‘Ik heb er enorm veel van geleerd. Het oefenen is nu aan mij, maar ik zou niet weten hoe dit beter had gekund!’

“De literatuur en sheets waren uitstekend verzorgd.”

‘De docent heeft veel parate kennis, enthousiast, geordend, continue in afstemming met de groep, passievol, erg leerzaam en prettige wijze van benadering.’

“Inhoudelijk vond ik de opbouw goed, naarmate de cursus voortduurde merkte ik dat er steeds meer van de theorie op zijn plek viel. Tijdens het doornemen van de theorie was er directe herkenning in de gezinnen die begeleid of ooit begeleid heb.”

‘Ik ben als hulpverlener opgegroeid met: wij werken hier competentie-, systeem- en oplossingsgericht. Die zin heeft een hele nieuwe invulling voor me gekregen in de vorm van verdieping in de concepten die ik al jaren vagelijk hanteer, maar nu pas helder lijk te kunnen zien.’

“Het onderscheid in interactietypen en de eraan verbonden interventiemogelijkheden heeft voor mij zeer verhelderend gewerkt. Daar pluk ik in mijn werk nu al de vruchten van.”

Ik vind dat de docent een heldere manier van uitleggen heeft. Leuk dat ze zelf veel kennis uit de jeugdhulpverleningspraktijk heeft en de voorbeelden goed aansloten bij mijn eigen werk.’

“De combinatie van eigen inbreng van de groep met aanvulling van de docent heeft heel veel opgeleverd.”

‘Ik vind dat de docent ons echt in ‘onze kracht’ heeft gezet door uit te gaan van ieders goede intenties en het leerproces echt bij ons te laten. Bedankt voor de leerzame maanden!’

“De combinatie van ontwikkelingspsychopathologie en systemische interventies vond ik erg goed.”

‘De inhoud sluit goed aan op wat ik dagelijks meemaak in mijn werk’