Klachtenreglement

Klachten worden trapsgewijs in behandeling genomen. Klager wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van de opleiding/ cursus, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft. Vaak kan dan al een bevredigende oplossing gevonden worden. 

Klachten kunnen (direct of in tweede instantie) ook gemeld worden bij de Dhr. J. Franssen, ondersteunend manager ISP & meer. Dit gebeurt bij voorkeur per email of schriftelijk. Binnen één werkweek ontvangt men een bevestiging en hoort men wie er met de klacht aan het werk gaat. 

De betrokkenen spannen zich in de klacht op te lossen. Indien nodig zullen zij daar een onafhankelijke externe mediator (Van Wijk mediation) bij betrekken. Klager ontvangt binnen 3 weken bericht over de voorgestelde oplossing. 

Een klacht wordt binnen vier weken afgehandeld. Indien de oplossing van de klacht meer onderzoektijd nodig heeft wordt de cursist daarvan binnen deze periode in kennis gesteld onder vermelding van de reden van het uitstel. Tevens wordt een indicatie gegeven van de tijd die nodig is om uitsluitsel te kunnen geven. De uitspraak van de extern betrokken mediator is bindend. Klager ontvangt binnen 3 weken bericht over de voorgestelde oplossing. De consequenties worden snel afgehandeld. De uitspraak wordt schriftelijk meegedeeld aan de klager en aan ISP & meer. ISP & meer gaat vertrouwelijk met uw klacht om. Op uw klacht is de privacywetgeving van toepassing. Dit betekent dat leden van de klachtencommissie verplicht zijn tot geheimhouding. Zonder uw toestemming is inzage in uw dossier niet mogelijk. Aan deze klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard. 

Meer informatie of afspraak inplannen?

Heb je vragen
over de cursus?

Wil je
inschrijven?

Scroll naar boven