Specialistisch: blok 2

Systemische relatie- en gezinstherapie: werken met protocollen en richtlijnen (42 uur) vormt het tweede en laatste specialistische blok van de opleiding tot academisch NVRG Systeemtherapeut (ST).

In deze deelcursus staat het werken met gezinnen en echtparen centraal, bij wie zich psychopathologische symptomen voordoen. De nadruk ligt op de samenhang tussen ontwikkelingspsychopathologische verschijnselen van gezinsleden, de fase waarin het gezin of echtpaar zich bevindt en specifieke gezinsconstellaties.

De cursist leert psychopathologie van kinderen, jeugdigen en volwassenen te herkennen en in de gezinscontext te plaatsen: de én – én benadering. De interactie tussen deze twee beschrijvingen van de psychologische werkelijkheid staat continu in de aandacht. Het doel is vanuit de samenhang tussen taxatie van de inhoud van de last èn interactietypologie te leren kiezen voor een directe of indirecte therapeutische benadering.

Hierbij wordt gewerkt met protocollen en richtlijnen en andere interventies die zoveel als mogelijk evidence based zijn. Specifieke gezinsconstellaties en ouder- en gezinsomstandigheden zoals Echtscheiding, het Nieuwe Stief Gezin, Pleeg- en Adoptief gezin, Zelfde-sekse ouders, Psychische problemen van ouders (KOPP-problemen), Alcohol en drugsproblemen, Verlies en rouw, Incest en Seksueel misbruik, komen aan bod.

Er wordt geleerd om te werken met het genogram, narratieve en oplossingsgerichte interventies, intergenerationele aspecten, gezinsstructuur analyses en het gezinsfase stressoren model. Er is specifieke aandacht voor het gebruiken van de richtlijn voor Systemische Consultatie. Deze kan bij gestagneerde hulpverleningssysteem soms nog een kans bieden om de door de stagnatie ontstane schade voor alle partijen te beperken.

Neem voor meer informatie contact met ons op of vul hier het inschrijfformulier in als je je wil opgeven.