Consultatie

Als professional en/of verwijzer zoek je soms iemand die met de situatie kan mee denken. Advies van buitenaf, van mensen die de sector goed kennen. Misschien omdat je niet goed weet welke hulp passend zou zijn, misschien omdat de betrokkenen daar elk anders over denken. Ook bieden we consultatie wanneer trajecten niet voldoende lijken op te leveren, of vast zijn gelopen. Dit kan gaan om een eenmalige sessie, maar kan ook een kort traject betreffen waarin meerder gesprekken, eventueel een observatie en bijvoorbeeld dossieranalyse plaatsvindt om met elkaar te kunnen komen tot beantwoording van de consultatievraag.

Er is binnen een consultatietraject uitdrukkelijk geen sprake van behandeling. Dit betekent dat consultatie plaatsvindt terwijl degene die consultatie aanvraagt of een andere casusregisseur of behandelaar nog verantwoordelijkheid draagt voor behandelbeleid. Dit wordt vastgelegd in een Overeenkomst Consultatie.

Overleggen of consultatie plannen? Mail ons voor vragen, het plannen van een telefonisch overleg of afspraak.